Hebrew

היי, אני איתמר שץ, ואני כרגע סטודנט לתואר שני בבלשנות באוניברסיטת תל אביב. המחקרים שלי עוסק בבלשנות, פסיכולוגיה, וחינוך, ובמגוון אינטראקציות בין השדות.

תחומי עניין במחקר
– שפה שנייה: רכישה, למידה, והוראה.
– אופטימיזציה של טכניקות למידה והוראה.
– רכישת שפת אם.

בנוסף, אני מתעניין בתחומים נוספים, כגון שימוש בגיימיפיקציה בהוראה, ויישום של ממצאי מחקר בתעשייה. המחקר הנוכחי שלי מתמקד בעיקר בקורפוסים פתוחים (כגון CHILDES), אבל אני עורך גם עבודה ניסויית ותיאורטית.

דוגמאות למחקרים קודמים 
• ההשפעה של שפת אם על רכישה של שפה שנייה.
• שימוש בטכניקות קידוד צבעים בהוראה ולמידה של שפה זרה.
• ניסוח אפקטיבי של הוראות במטלות למידה.
• שיטות לגיוס נבדקים אונליין באמצעות מדיה חברתית.

רשימת פרסומים מלאה (באנגלית)