Hebrew

איתמר שץ הוא סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. המחקרים שלו עוסק בבלשנות, פסיכולוגיה, וחינוך, ובמגוון אינטראקציות בין השדות. הוא מתמקד במחקר יישומי, ובעיקר באופטימיזציה של תהליכי למידה והוראה.

תחומי עניין במחקר
– שפה שנייה: רכישה, למידה, והוראה.
– אופטימיזציה של טכניקות למידה והוראה.
– רכישת שפה ראשונה, עם דגש על רכישת פונולוגיה באנגלית.

בנוסף, אני מתעניין בתחומים נוספים, כגון שימוש בגיימיפיקציה בהוראה, ויישום של ממצאי מחקר בתעשייה. המחקר הנוכחי שלי מתמקד בעיקר בקורפוסים פתוחים (כגון CHILDES), אבל אני עורך גם עבודה ניסויית ותיאורטית.

דוגמאות למחקרים קודמים 
• ההשפעה של שפת אם על רכישה של שפה שנייה.
• שימוש בטכניקות קידוד צבעים בהוראה ולמידה של שפה זרה.
• ניסוח אפקטיבי של הוראות במטלות למידה.
• שיטות לגיוס נבדקים אונליין באמצעות מדיה חברתית.

רשימת פרסומים מלאה (באנגלית)